Art. 8 – acordare cetățenie română minori

Actele necesare acordării cetățeniei române minorilor, conform art. 9 alin. 5 din Legea nr. 21/1991 (art. 8): cerere tipizată descarca opis anexă la cerere(descarcă documentul în format ) două fotografii color de dată recentă format 3.5 cm X 4.5 cm certificatul de naștere al copilului minor pentru care se solicită acordarea...

Actele necesare acordării cetățeniei române minorilor, conform art. 9 alin. 5 din Legea nr. 21/1991 (art. 8): cerere tipizată descarca opis anexă la cerere(descarcă documentul în format ) două fotografii color de dată recentă format 3.5 cm X 4.5 cm certificatul de naștere al copilului minor pentru care se solicită acordarea cetățeniei române, în copie legalizată, cu traducere și apostilă/supralegalizare, după caz dovada cetățeniei române din care să rezulte data obținerii cetățeniei române de către părintele/părinții care depune/depun cererea, în original şi copie (certificat de cetățenie sau, în lipsa acestuia, adeverință eliberată de către DGP din care să rezulte data obținerii cetățeniei române) permisul de ședere al copilului minor, valabil la data cererii, în copie dovada veniturilor părintelui/părinților pe teritoriul României la data cererii (dovada se face printr-una din modalitățile enumerate pe site-ul ANC la categoria art. 8 – acte necesare) declarația notarială cu acordul celuilalt soț privind acordarea cetățeniei române copilului minor consimțământul minorului care are peste 14 ani la data depunerii cererii cu privire la acordarea cetățeniei române, dat prin declarație notarială declarație pe propria răspundere, autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României din țara de domiciliu, a părintelui/părinților minorului, din care să rezulte că nu a/au solicitat transcrierea certificatului de naștere al minorului la autoritățile competente.