Ce trebuie să știi despre pregătirea dosarului

Ce trebuie să știi despre pregătirea dosarului

Ce trebuie să știi despre pregătirea dosarului

Orice cetățean al Republicii Moldova este în drept să redobândească cetățenia română în baza rudelor (părinți/bunici/străbunici) născuți pe teritoriul României Mari până în 28 iunie 1940.

Etapele procesului pentru depunerea dosarului de redobândire a cetățeniei române

 1. Colectarea actelor de stare civilă moldovenești pentru completarea dosarului de cetățenie română
 2. Programarea pentru depunerea dosarului de cetățenie
 3. Legalizarea actelor de stare civilă și de identitate la notar
 4. Solicitarea cazierului judiciar moldovenesc
 5. Pregătirea dosarului pentru depunere
 6. Depunerea dosarului la Consulatul României sau în cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie din România

Lista documentelor pentru obținerea cetățeniei românești

Acte de identitate:

 • pașaport în original + copie legalizată (cu o traducere notarială în limba română, după caz);
 • buletin în original + copie legalizată (cu o traducere notarială în limba română, după caz).

Acte de stare civilă:

 • documente privind starea civilă a solicitantului (certificate de naștere, căsătorie sau divorț) în original și copii legalizate;
 • documentele privind starea civilă a rudelor (copii minori, părinți, bunici și străbunicii), foști cetățeni români și copii legalizate (traducere certificată în limba română, dacă este necesar).

Dacă solicitantul are copii minori:

 • certificatele de naștere ale minorilor în original și copii legalizate

Declarații:

 • declarație pe proprie răspundere, autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României, din care să rezulte dacă a mai depus sau nu o altă cerere de redobândire a Cetățeniei Române;
 • declarație pe proprie răspundere, autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României, din care să rezulte că solicitantul dorește redobândirea Cetățeniei Române cu păstrarea domiciliului în străinătate sau stabilirea domiciliului în România;
 • declarație pe proprie răspundere, autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României, din care să rezulte că solicitantul nu întreprinde și nu sprijină acțiuni împotriva ordinii de drept ori a siguranței naționale și nici în trecut nu a desfășurat asemenea activități.

Dacă solicitantul are copii minori:

 • declarație autentificată la notar privind acordul ambilor părinți pentru redobândirea Cetățeniei Române de către minor.

Notă: în cazul copiilor minori, care au atins vârsta de 14 ani, la dosar se va anexa următoarea:

 • declarație autentificată la notar în prezența unuia dintre părinți privind consimțământul minorului de peste 14 ani pentru redobândirea Cetățeniei Române.

Altele:

 • 2 fotografii color 3,5 cm x 4,5 cm;
 • un cazier judiciar eliberat de autoritățile țării de cetățenie originală a solicitantului, în original și cu o traducere notarială în limba română.

Cererea pentru depunerea dosarului

După ce ai toate documentele pregătite, puneți-le într-un dosar cu șină şi completați cererea pentru depunerea dosarului.