Pașaport românesc și buletin de identitate

Pașaportul României oferă cetățenilor ei posibilitatea de a traversa legal toate punctele de trecere a frontierei. În alte țări acest document reprezintă garanția protecții și a susținerii din partea Ambasadelor României și a altor organe de stat

Pașaport românesc și buletin de identitate

Ce trebuie să știi despre obținerea pașaportului românesc și a buletinului de identitate

Actele necesare:

 • certificatul de cetățenie română în original și copia acestuia;
 • certificatul de naștere românesc în original + copia acestuia;
 • certificatul sau mențiuni de căsătorie/divorț/deces în original și copia acestora;
 • buletinul de identitate moldovenesc;
 • pașaportul moldovenesc;
 • pașaportul român anterior, dacă a fost eliberat anterior;
 • documente care confirmă achitarea sumei pentru perfectarea pașaportului.

Acte necesare pentru cetățenii minori:

 • acordul părinților sau al altor reprezentanți legali ai cetățeanului minor pentru a obține pașaportul internațional;
 • o copie și originalul documentului privind cetățenia română;
 • un document care dovedește că are dreptul legal să locuiască pe teritoriul țării în care se află acum. Pașaportul intern sau permisul de ședere;
 • originalul și copia certificatului de naștere românesc;
 • originalele și copiile altor acte de stare civilă (de exemplu, certificatul de căsătorie al părinților și, dacă sunt divorțați — documentul corespunzător);
 • chitanțe pentru plata taxei de procesare a documentelor.

 Avantajele obținerii pașaportului românesc:

 • Liberă circulație pe teritoriul Uniunii Europene.
 • Muncești o perioadă nedeterminată pe teritoriul Uniunii Europene.
 • Beneficiezi de asigurare medicală la standarde europene.
 • Obții studii recunoscute la nivel internațional.
 • Obții pensie calculată în baza stagiului de muncă obținut în străinătate.
 • Poți solicita suport financiar din fonduri europene cu posibilitatea de a investi în țara ta.
 • În străinătate beneficiezi de asistență și protecție din partea misiunilor diplomatice și a Ambasadelor României.

Buletin romanânesc de identitate este un document care se oferă tuturor locuitorilor, care locuiesc pe teritoriul țării, începând cu vârsta de 14 ani. Organismul autorizat să emită astfel de certificate este Inspectoratul Național pentru Cărțile de Identitate din România. Documentul poate fi utilizat drept alternativă a pașaportului, dar și drept document legal pentru călătoria în toate țările UE.

Buletinul românesc se eliberează:

 • cu valabilitate de 4 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani.
 • cu valabilitate de 7 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani.
 • cu valabilitate de 10 ani, după împlinirea vârstei de 25 de ani.
 • cu valabilitate nelimitată, după împlinirea vârstei de 55 de ani.

Acte necesare:

 • certificat de naștere românesc;
 • certificat de căsătorie românesc (după caz);
 • certificat de cetățenie;
 • buletin de identitate moldovenesc;
 • pașaport moldovenesc sau pașaport românesc.

Avantajele obținerii buletinului românesc:

 • Obținerea permisului de conducere român.
 • Lucru legal în orice țară din Uniunea Europeană.
 • Înregistrarea unei afaceri private în România.
 • Înregistrarea automobilului personal.
 • Primirea plăților și a alocațiilor pentru copii până la 18 ani.
 • Studierea în universitățile UE în condiții mai avantajoase.
 • Achiziționarea și înregistrarea imobilelor în România și în afara ei.